สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ผลการแข่งขันกรีฑาเอเชียน กรังปรีซ์ ซีรี่ย์ ปี 2012

  Asian Grand Prix Series 2012

การแข่งขันกรีฑาระดับเอเชียที่มีนานาชาติเข้าร่วมหลากหลายประเทศ และในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกรียรติให้เป็นเจ้าภาพทั้ง 3 สนาม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้


สนามที่ 1 กรุงเทพ                                                                                                                                                                                 คลิกดู


สนามที่ 2 กาญจนบุรี   ( รายการกระโดดสูงชายทำลายสถิติประเทศไทย )                                                                                   คลิกดู


สนามที่ 3 ชลบุรี                                                                                                                                                                                     คลิกดู


 เป็นที่น่ายินดีเมื่อในรายการแข่งขันในครั้งนี้ มีการทำลายสถิติประเทศไทย ในรายการกระโดดสูงชาย ซึ่งสถิติประเทศไทยเดิมเป็นของ ต่อลาภ สุดจันตา ที่ความสูง 2.19 เมตร ซึ่งรายการนี้ ปราโมทย์ พุ้มอุไร ได้ทำลายสถิติประเทศไทย ขึ้นใหม่ด้วยความสูง 2.26 เมตร จากสถิตินี้เหลืออีก 2 เซนติเมตร เท่านั้น ปราโมทย์ พุ้มอุไร ก็จะสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าแข่ง โอลิมปิกที่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ เอาใจช่วยและเชียร์เขาผู้นี้ ไม่แน่โอลิมปิกครั้งต่อไป อาจจะชื่อ ปราโมทย์ พุ้มอุไร อยู่บนสังเวียนระดับโลกก็เป็นได้