สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ปี 2556 จังหวัดสุพรรณบุรี

         รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับภาค เพื่อทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่ จังหวัดสุพรรณบุรี     

 อัพเดท 11/10/2556

   

ภาค 5 (ภาคเหนือ เจ้าภาพ จ.น่าน) ให้มีเฉพาะ Q สำหรับที่ 1 , 2 และไม่มี q ตามประเภทดังนี้

วิ่ง 100 เมตร, วิ่ง 200 เมตร, วิ่งผลัด 4x100 เมตร, วิ่งผลัด 4x400 เมตร,

วิ่งผลัด 3x800 เมตร, วิ่ง 800 เมตร, วิ่ง 1500 เมตร, วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร,

วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร และ วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร

 

ยกเว้นประเภทลาน และประเภทดังต่อไปนี้ ที่มี q ได้

วิ่งวิบาก 3,000 เมตร, วิ่ง 5,000 เมตร, วิ่ง 10,000 เมตร 

 

* หมายเหตุ  เนื่องจากเจ้าภาพใช้นาฬิกาจับเวลา ที่ไม่ได้เป็นไป ตามมาตรฐานตามกติกาสากล ข้อ 165.13