สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กำหนดการประชุมทีม TV3 Break Record

 

 

รอบคัดเลือก

 

ประชุมเวลา 14.00 น.

 

ก่อนวันแข่งขัน 1 วัน ทุกสนาม

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

ประชุมวันที่ 23 ตุลาคม 2556

 

เวลา 10.00 น.