สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

การแข่งขัน Cross Country

 

 

เลื่อนการแข่งขัน จากเดิมจะจัดแข่งในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2557

ด้วยเหตุ สถานะการ การเมืองยังไม่สงบ

ทางสมาคมกรีฑาฯ จึงขอเลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 

 


สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                 www.aat.or.th