สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Sea Games 2019

กำหนดการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 22 สิงหาคม 2562

โดยผู้ที่จะเข้าทดสอบต้องเตรียมสำเนาพาสปอร์ตมายื่น พร้อมรายงานตัว ในวันทดสอบ

| หนังสือเชิญ | โปรแกรมการคัดเลือก |