สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

 

ระเบียบการแข่งขัน | ดาวน์โหลด |

หนังสือเชิญ | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |

ใบสมัคร | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |

ใบจองที่พัก | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |


ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ส่งใบสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

 สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน | ห้องพักนักกีฬา โปรแกรมแข่งขัน |


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

ส่งใบสมัครมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน | ห้องพักนักกีฬา โปรแกรมแข่งขัน |

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ส่งใบสมัครมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน | ห้องพักนักกีฬา โปรแกรมแข่งขัน |

ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร