สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เพื่อเก็บคะแนน Qualify แข่งขันโอลิมปิก ประจำปี 2564

เลื่อนการแข่งขันออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

โดยจะกำหนดจัดการแข่งขันภายในปีงบประมาณ 2564

ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

หนังสือเชิญ | ระเบียบการแข่งขัน  | ทีมที่ได้รับการสมัครแล้ว |