สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2565

ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

กรุณาเดินทางมาก่อนกำหนดการ 1 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ประชุม

ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 |  หนังสือเชิญ | ระเบียบการแข่งขัน |  ตรวจสอบรายชื่อ  | โปรแกรมแข่งขัน  |

สูจิบัตรวันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

สรุปผลการแข่งชัน | เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ | ชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม |

สรุปผลการแข่งขันตามรุ่น | ประชาชนชาย | ประชาชนหญิง | เยาวชนชาย | เยาวชนหญิง |