สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาซีเกมส์

ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2565

ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

กรุณาเดินทางมาก่อนกำหนดการ 1 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ประชุม

ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 |  หนังสือเชิญ | ระเบียบการแข่งขัน |  ตรวจสอบรายชื่อ  | โปรแกรมแข่งขัน  |

สูจิบัตรวันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

สรุปผลการแข่งชัน | เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ | ชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม |

สรุปผลการแข่งขันตามรุ่น | ประชาชนชาย | ประชาชนหญิง | เยาวชนชาย | เยาวชนหญิง |

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

 สรุปผลการแข่งขันกรีฑากีฬาแห่งชาติ "ศรีสะเกษเกมส์"

สรุปผลการแข่งขัน | ดาวน์โหลด |

__________________________

ผลการคัดเลือกกรีฑากีฬาแห่งชาติ 

ชาย | หญิง | ผลัดผสม | จำนวนผู้ฝึกสอน 

รายการฮาล์ฟมาราธอนไม่นำมาคำนวณจำนวนผู้ฝึกสอน

นักกีฬาชาย แก้ไขลาสุด 08/02/2565 , 23:10

นักกีฬาหญิง แก้ไขลาสุด 08/02/2565 , 23:10

ผลัดผสม แก้ไขลาสุด 08/02/2565 , 16:30

จำนวนผู้ฝึกสอน แก้ไขลาสุด 10/02/2565 , 16:15

รายการที่น่าสนใจ

 


โปรแกรมกรีฑาสำหรับใช้ในกีฬา ปี 2565 | เยาวชนแห่งชาติ | กีฬาแห่งชาติ |


30th Sea Games Philippines 2019 | ดูที่นี่ |


 กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 | ดูที่นี่ |


 Hong Kong Inter-City Athletics Championships 2019 Result  | Download |


 23rd Asian Athletics Championships 2019,Doha Result Download |


 2019 Korea Open Athletics Meeting  Result Download |


 ปฏิทินการแข่งขันประจำปี 2562 | ดูที่นี่ |


 กรุงเทพประกันชีวิต-กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ประจำปี 2561 | ดูที่นี่ |


ระเบียบการแข่งขัน (คัดเลือก) กีฬากรีฑาเยาวชนแห่งชาติ แก้ไขล่าสุด 2562 | ดูที่นี่ |


Results - 18th Asian Games Jakarta Palembang 2018 ดูที่นี่ |


 Results - Youth Olympic 2018 - Asian Qualification ,Bangkok ดูที่นี่ |


กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561  | ดูที่นี่ |


13th SEA Youth Athletics Championships 2018  | ดูที่นี่ |


 ผลการคัดเลือกกรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์  | ดูที่นี่ |


 Results - 22nd Asian Athletics Championships 2017,India  | ดูที่นี่ |


 Results - 5th Asian Indoor and Martial Arts Games Ashgabat 2017  | ดูที่นี่ | 


 Results - 29th SEA Games Malaysia 2017  | ดูที่นี่ | 


 Results - Taiwan Athletics Open 2016  | ดูที่นี่ | 


 Results - 11th SEA Youth Athletics Championships 2016  | ดูที่นี่ | 


 การอบรม Youth & Sport - Training Course |  ดูที่นี่ | 


 Results - Asian Grand Prix Series 2015 ,Thailand     | ดูที่นี่ |


 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 61 ประจำปี 2558   | ดูที่นี่ | 


 ผลการคัดเลือกกรีฑาและจำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์  ปี 2558    |  ดูที่นี้ | 


 ผลการแข่งขันคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของแต่ละภาค  |  ดูที่นี่ | 


 Results - 1st Asian Youth Athletics Championships 2015 ,Doha    | ดูที่นี่ |


 Results - 10th Sea Youth Athletics Championships 2015    |  ดูที่นี่ | 


 Results – Singapore Open T&F Championship 2015 | ดูที่นี่ | 


 Results – 92nd Malaysia Open Athletics Championship 2015 | Day 1 | Day 2 | Day 3 |


 ระเบียบการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ " | ดูที่นี่ |


 ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ | ดูที่นี่ | 


 ROZA - SPORT HERO กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2020 | ดูที่นี่ | 


 โปรแกรมการคัดเลือกระดับภาค กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 | ดูที่นี่ | 


 IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016 | ดูที่นี่ |