สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โปรแกรมกรีฑาสำหรับใช้ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ

โปรแกรมกรีฑาสำหรับใช้ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ

รอบคัดเลือกระดับภาค

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ | ทุกภาค | เฉพาะภาคใต้ |

กีฬาแห่งชาติ            | ทุกภาค |

รายการที่น่าสนใจ

  


 22nd Asian Athletics Championships 2017,India  | ดูที่นี่ |


 5th Asian Indoor and Martial Arts Games Ashgabat 2017  | ดูที่นี่ | 


 29th SEA Games Malaysia 2017  | ดูที่นี่ | 


 Taiwan Athletics Open 2016  | ดูที่นี่ | 


 11th SEA Youth Athletics Championships 2016  | ดูที่นี่ | 


 การอบรม Youth & Sport - Training Course |  ดูที่นี่ | 


 Asian Grand Prix Series 2015 ,Thailand     | ดูที่นี่ |


 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 61 ประจำปี 2558   | ดูที่นี่ | 


 ผลการคัดเลือกกรีฑาและจำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์  ปี 2558    |  ดูที่นี้ | 


 ผลการแข่งขันคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของแต่ละภาค  |  ดูที่นี่ | 


 Results - 1st Asian Youth Athletics Championships 2015 ,Doha    | ดูที่นี่ |


 Results - 10th Sea Youth Athletics Championships 2015    |  ดูที่นี่ | 


 Results – Singapore Open T&F Championship 2015 | ดูที่นี่ | 


 Results – 92nd Malaysia Open Athletics Championship 2015 | Day 1 | Day 2 | Day 3 |


 ระเบียบการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ " | ดูที่นี่ |


 ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ | ดูที่นี่ | 


 ROZA - SPORT HERO กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2020 | ดูที่นี่ | 


 โปรแกรมการคัดเลือกระดับภาค กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 | ดูที่นี่ | 


 IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016 | ดูที่นี่ |


 

 

 


 

                                                                      

 


 

IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017

IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017

ระเบียบการและใบสมัคร | หนังสือเชิญ

กำหนดวันเวลาและสถานที่แข่งขัน

สนามแข่งขันที่ 1 วันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2560 สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้าภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้าภาคบ่าย |

สนามแข่งขันที่ 2 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 สนามกีฬา รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้าภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้าภาคบ่าย |

สนามแข่งขันที่ 3 วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มจองที่พัก และใบตอบรับการเข้าที่พัก | ดาวน์โหลด |

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

สนามแข่งขันที่ 4 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

ปิดรับสมัคร วันที่  10  มกราคม 2561