สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

คัดเลือกตัวแทนเยาวชน-ยุวชน ทีมชาติไทย

คัดเลือกตัวแทนเยาวชนและยุวชนทีมชาติไทย ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

โดยสมาคมกีฬากรีฑาฯ จัดที่พักให้ในวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ตามที่ส่งใบจองที่พัก

และต้องส่งใบสมัครมาเท่านั้น พร้อมระบุรายละเอียด ตามใบสมัครอย่างชัดเจน

ส่งสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563

ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เท่านั้น

1. Asian Junior Athletics Championships 2020
(เกิดปี พ.ศ. 2544, 2545 และ พ.ศ. 2546)

2. SEA Youth Athletics Championships 2020
(เกิดปี พ.ศ. 2546, 2547, 2548 และ พ.ศ. 2549)

 | โปรแกรม | หนังสือเชิญ | ใบสมัคร | ใบจองที่พัก |

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

 

ระเบียบการแข่งขัน | ดาวน์โหลด |

หนังสือเชิญ | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |

ใบสมัคร | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |

ใบจองที่พัก | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |


ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน | ประชุมผูจัดการทีม |

สูจิบัตร | 1 | 2 | 3 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันรุ่น | 12 ชาย12 หญิง | 15 ชาย15 หญิง | 18 ชาย18 หญิง |

คะแนนรวม | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวมพิเศษ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง | ชาย | หญิง |

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 1 | 2 | 3 |


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน ประชุมผูจัดการทีม | ห้องพักสำหรับนักกีฬา |

สูจิบัตร 1 | 2 | 3 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันรุ่น | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวม | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวมพิเศษ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง | ชาย | หญิง |

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 1 | 2 | 3 |


ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน ประชุมผูจัดการทีม | ห้องพักสำหรับนักกีฬา |

สูจิบัตร | 1 | 2 | 3 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันรุ่น | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวม | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวมพิเศษ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง | ชาย | หญิง |

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน | 1 | 2 | 3 |


 

รายการที่น่าสนใจ

Hong Kong Inter-City Athletics Championships 2019 Result  | Download |


 23rd Asian Athletics Championships 2019,Doha Result Download |


 2019 Korea Open Athletics Meeting  Result Download |


 ปฏิทินการแข่งขันประจำปี 2562 | ดูที่นี่ |


 กรุงเทพประกันชีวิต-กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ประจำปี 2561 | ดูที่นี่ |


ระเบียบการแข่งขัน (คัดเลือก) กีฬากรีฑาเยาวชนแห่งชาติ แก้ไขล่าสุด 2562 | ดูที่นี่ |


Results - 18th Asian Games Jakarta Palembang 2018 ดูที่นี่ |


 Results - Youth Olympic 2018 - Asian Qualification ,Bangkok ดูที่นี่ |


โปรแกรมกรีฑาสำหรับใช้ในกีฬา  | เยาวชนแห่งชาติ | กีฬาแห่งชาติ |


กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561  | ดูที่นี่ |


13th SEA Youth Athletics Championships 2018  | ดูที่นี่ |


 ผลการคัดเลือกกรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์  | ดูที่นี่ |


 Results - 22nd Asian Athletics Championships 2017,India  | ดูที่นี่ |


 Results - 5th Asian Indoor and Martial Arts Games Ashgabat 2017  | ดูที่นี่ | 


 Results - 29th SEA Games Malaysia 2017  | ดูที่นี่ | 


 Results - Taiwan Athletics Open 2016  | ดูที่นี่ | 


 Results - 11th SEA Youth Athletics Championships 2016  | ดูที่นี่ | 


 การอบรม Youth & Sport - Training Course |  ดูที่นี่ | 


 Results - Asian Grand Prix Series 2015 ,Thailand     | ดูที่นี่ |


 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 61 ประจำปี 2558   | ดูที่นี่ | 


 ผลการคัดเลือกกรีฑาและจำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์  ปี 2558    |  ดูที่นี้ | 


 ผลการแข่งขันคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของแต่ละภาค  |  ดูที่นี่ | 


 Results - 1st Asian Youth Athletics Championships 2015 ,Doha    | ดูที่นี่ |


 Results - 10th Sea Youth Athletics Championships 2015    |  ดูที่นี่ | 


 Results – Singapore Open T&F Championship 2015 | ดูที่นี่ | 


 Results – 92nd Malaysia Open Athletics Championship 2015 | Day 1 | Day 2 | Day 3 |


 ระเบียบการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ " | ดูที่นี่ |


 ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ | ดูที่นี่ | 


 ROZA - SPORT HERO กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2020 | ดูที่นี่ | 


 โปรแกรมการคัดเลือกระดับภาค กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 | ดูที่นี่ | 


 IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016 | ดูที่นี่ |