สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กำหนดการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย ในวันที่ 18 เมษายน 2561

Asian Junior Athletics Championships 2018

นักกีฬาที่เข้าร่วมคัดเลือกต้องเกิดปี 2542-2543-2544-2545 เท่านั้น

               

รายการที่น่าสนใจ

 


โปรแกรมกรีฑาสำหรับใช้ในกีฬา  | เยาวชนแห่งชาติ | กีฬาแห่งชาติ |


 ผลการคัดเลือกกรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์  | ดูที่นี่ |


 Results - 22nd Asian Athletics Championships 2017,India  | ดูที่นี่ |


 Results - 5th Asian Indoor and Martial Arts Games Ashgabat 2017  | ดูที่นี่ | 


 Results - 29th SEA Games Malaysia 2017  | ดูที่นี่ | 


 Results - Taiwan Athletics Open 2016  | ดูที่นี่ | 


 Results - 11th SEA Youth Athletics Championships 2016  | ดูที่นี่ | 


 การอบรม Youth & Sport - Training Course |  ดูที่นี่ | 


 Results - Asian Grand Prix Series 2015 ,Thailand     | ดูที่นี่ |


 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 61 ประจำปี 2558   | ดูที่นี่ | 


 ผลการคัดเลือกกรีฑาและจำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์  ปี 2558    |  ดูที่นี้ | 


 ผลการแข่งขันคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของแต่ละภาค  |  ดูที่นี่ | 


 Results - 1st Asian Youth Athletics Championships 2015 ,Doha    | ดูที่นี่ |


 Results - 10th Sea Youth Athletics Championships 2015    |  ดูที่นี่ | 


 Results – Singapore Open T&F Championship 2015 | ดูที่นี่ | 


 Results – 92nd Malaysia Open Athletics Championship 2015 | Day 1 | Day 2 | Day 3 |


 ระเบียบการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ " | ดูที่นี่ |


 ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ | ดูที่นี่ | 


 ROZA - SPORT HERO กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2020 | ดูที่นี่ | 


 โปรแกรมการคัดเลือกระดับภาค กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 | ดูที่นี่ | 


 IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016 | ดูที่นี่ |


 

 

 


 

                                                                      

 


 

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 256

เริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมทีมวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   เวลา 10.30 น. ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ( ไทย-ญี่ปุ่น )

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 มีนาคม 2561

โดยส่งใบสมัครมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

| ใบจองที่พัก |

   

สูจิบัตรวันแรก | ผลการแข่งขันวันที่ 1 (เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ)

สูจิบัตรวันที่สอง | ผลการแข่งขันวันที่ 1-2 (เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ)

สูจิบัตรวันที่สาม | ผลการแข่งขันวันที่ 1-3 (เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ)

สูจิบัตรวันที่สี่ | ผลการแข่งขันวันที่ 1-4 (เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ)

สรุปผลการแข่งขันทุกรายการ : ประชาชนชาย | ประชาชนหญิง | เยาวชนชาย | เยาวชนหญิง | อนุชนชาย | อนุชนหญิง

| รายชื่อสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน |