สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

การคัดเลือกตัวเลือกตัวนักกรีฑา ไปแข่งขันกรีฑา Sea Games ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์

กำหนดการคัดเลือก วันที่ 27-28 มีนาคม 2558

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

(08:30 น. - 17:30 น.)

โดยยึดตามรายชื่อนักกีฬาที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดหนังสือเชิญจากด้านล่างนี้ 

หนังสือเชิญคัดเลือกซีเกมส์  |  รายชื่อนักกีฬาที่ลงทะเบียน  |  โปรแกรมการคัดเลือก

รายการที่น่าสนใจ

 

ระเบียบการและโปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ "                           ดูที่นี่ 


 ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์                                                                                                      ดูที่นี่ 


 ROZA - SPORT HERO กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2020                                                                                                         ดูที่นี่ 


 โปรแกรมการคัดเลือกตัวนักกรีฑา กืฬามหาวิทยาลัยอาเชี่ยน 2014 ( 6 ตุลาคม 2557 )                                                       ดูที่นี่ 


 โปรแกรมแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ปี 2557 ที่นครราชสีมา  ( คัดเลือกระดับภาค )                                     ดูที่นี่ 


 ระเบียบการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ปี 2557 ที่นครราชสีมา                                                                         ดูที่นี่ 


ข้อมูลการแข่งขันกรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ปี 2556 จังหวัดศรีสะเกษ                                                                ดูที่นี่


รายชื่อนักกรีฑาทีมชาติไทยชุด Sea Games 2013                                                                                                                   ดูที่นี่


กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ปี 2556 จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                 ดูที่นี่


 TV 3 Break Record ( วิ่ง 100 เมตร และกระโดดสูง ทุบสถิติ )                                                                                            ดูที่นี่


ผลการแข่งขันกรีฑา  2nd Asian Youth Games , Nanjing 2013                                                                                          ดูที่นี่


ผลการแข่งขัน SEA YOUTH ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2013 ที่ประเทศเวียดนาม                                        ดูที่นี่


ผลการแข่งขัน Asian Grand Prix Series 2013                                                                                                                        ดูที่นี่