สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Articles

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

 

ระเบียบการแข่งขัน | ดาวน์โหลด |

หนังสือเชิญภาคใต้ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

โปรแกรมการแข่งขัน | ภาคใต้ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

ห้องพักนักกีฬา | ภาคใต้ | คกลาง 1,2 และภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

ภาพบรรยากาศ | 

ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 | สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน |

สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

สูจิบัตร วันที่  | 1 | 2 | 3 |

สรุปผลการแข่งขัน | 12 ปีชาย | 12 ปีหญิง15 ปีชาย | 15 ปีหญิง18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 | สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน |

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สูจิบัตร วันที่  | 1 | 2 | 3 |

สรุปผลการแข่งขัน | 12 ปีชาย | 12 ปีหญิง | 15 ปีชาย | 15 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |


ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 | สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน |

ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

สูจิบัตร วันที่  | 1 | 2 | 3 |

สรุปผลการแข่งขัน | 12 ปีชาย | 12 ปีหญิง | 15 ปีชาย | 15 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |


กำหนดการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย ในวันที่ 18 เมษายน 2561

Asian Junior Athletics Championships 2018

นักกีฬาที่เข้าร่วมคัดเลือกต้องเกิดปี 2542-2543-2544-2545 เท่านั้น

               

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกเยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

 

ระเบียบการแข่งขัน | ดาวน์โหลด |

หนังสือเชิญ | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |

ใบสมัคร | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |

ใบจองที่พัก | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ |


ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน |

สูจิบัตร | 1 | 2 | 3 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันรุ่น | 12 ชาย12 หญิง | 15 ชาย15 หญิง | 18 ชาย18 หญิง |

คะแนนรวม | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวมพิเศษ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง | ชาย | หญิง |

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 1 | 2 | 3 |


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน | ห้องพักสำหรับนักกีฬา |

สูจิบัตร 1 | 2 | 3 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันรุ่น | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวม | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวมพิเศษ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง | ชาย | หญิง |

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 1 | 2 | 3 |


ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน | ห้องพักสำหรับนักกีฬา |

สูจิบัตร 1 | 2 | 3 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ

สรุปผลการแข่งขันรุ่น | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวม | 12 ชาย | 12 หญิง | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

คะแนนรวมพิเศษ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง | ชาย | หญิง |

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 1 |


 

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561

เริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมทีมวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   เวลา 10.30 น. ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ( ไทย-ญี่ปุ่น )

   

สูจิบัตรวันแรก | สูจิบัตรวันที่สอง | สูจิบัตรวันที่สาม | สูจิบัตรวันที่สี่ | ผลการแข่งขันวันที่ 1-4 (เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ)

สรุปผลการแข่งขันทุกรายการ : ประชาชนชาย | ประชาชนหญิง | เยาวชนชาย | เยาวชนหญิง อนุชนชาย | อนุชนหญิง