สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Articles

กรุงเทพประกันชีวิต-กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ประจำปี 2561

 

ระเบียบการแข่งขัน | ดาวน์โหลด |

หนังสือเชิญภาคใต้ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

โปรแกรมการแข่งขัน | ภาคใต้ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

ห้องพักนักกีฬา | ภาคใต้ | คกลาง 1,2 และภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

ภาพบรรยากาศ | 

ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 | สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน |

สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

สูจิบัตร วันที่  | 1 | 2 | 3 |

สรุปผลการแข่งขัน | 12 ปีชาย | 12 ปีหญิง15 ปีชาย | 15 ปีหญิง18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 | สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน |

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สูจิบัตร วันที่  | 1 | 2 | 3 |

สรุปผลการแข่งขัน | 12 ปีชาย | 12 ปีหญิง | 15 ปีชาย | 15 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |


ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 | สังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน |

ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

สูจิบัตร วันที่  | 1 | 2 | 3 |

สรุปผลการแข่งขัน | 12 ปีชาย | 12 ปีหญิง | 15 ปีชาย | 15 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |


กำหนดการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย ในวันที่ 18 เมษายน 2561

Asian Junior Athletics Championships 2018

นักกีฬาที่เข้าร่วมคัดเลือกต้องเกิดปี 2542-2543-2544-2545 เท่านั้น

               

IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017

IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017

ระเบียบการและใบสมัคร | หนังสือเชิญ | โปรแกรมแข่ง

กำหนดวันเวลาและสถานที่แข่งขัน

สนามแข่งขันที่ 1 วันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2560 สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้าภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้าภาคบ่าย |

สนามแข่งขันที่ 2 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 สนามกีฬา รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้าภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้าภาคบ่าย |

สนามแข่งขันที่ 3 วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

สนามแข่งขันที่ 4 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

ผลการแข่งขันวันแรก | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

ผลการแข่งขันวันที่สอง | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |

*** สรุปคะแนนสะสม 4 สนาม | 100 เมตร | 400 เมตร | ***

*** เทปบันทึกภาพสนามแข่งขันที่ | 1 | 2 | 3 | 4***

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561

เริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมทีมวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   เวลา 10.30 น. ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ( ไทย-ญี่ปุ่น )

   

สูจิบัตรวันแรก | สูจิบัตรวันที่สอง | สูจิบัตรวันที่สาม | สูจิบัตรวันที่สี่ | ผลการแข่งขันวันที่ 1-4 (เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ)

สรุปผลการแข่งขันทุกรายการ : ประชาชนชาย | ประชาชนหญิง | เยาวชนชาย | เยาวชนหญิง อนุชนชาย | อนุชนหญิง

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 63 ประจำปี 2560

10-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สุจิบัตรแข่งวันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศวันที่ | 1 - 6 | 

สรุปผลการแข่งขันทุกรอบ | Boy | Girl | Jr.Men | Jr.Women | Men | Women |

สรุปคะแนน | Boy | Girl | Jr.Men | Jr.Women | Men | Women |

ณ สนามกีฬาหลัก ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต