สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Articles

Youth Olympic 2018 - Asian Area Qualification ,Bangkok

Competition Schedule Day 1 | Day 2

Start List Day 1Day 2

Photo 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Result By Event |

Summary Result |

5th Asian Indoor and Martial Arts Games Ashgabat 2017

สรุปผลการแข่งขัน |

5th Asian Indoor and Martial Arts Games Ashgabat 2017
สรุปเหรียญทัพกรีฑาไทย 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

1.เหรียญทอง
จากวิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิง
ประกอบไปด้วย ศุภานิช พูลเกิด ,พรพรรณ เหิมฮึก ,ตรีวดี ยงพันธ์ ,อัจจิมา เอ่งฉ้วน

5 เหรียญเงิน
ปัญจกรีฑาหญิง วาสนา วินาโท ,วิ่งข้ามรั้ว 60 เมตรหญิง สุชาดา มีศรี ,กระโดดค้ำชาย ปรณต ภู่ระหงษ์ ,เขย่งก้าวกระโดดชาย ปรัชญา เทพรักษ์ ,สัตกรีฑา สุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์

4 เหรียญทองแดง
ปัญจกรีฑา สุนิสา โคตรสีเมือง ,กระโดดค้ำชาย ภาสพงษ์ อ่ำสำอาง ,วิ่ง 400 เมตรหญิง อัจจิมา เอ่งฉ้วน ,วิ่งผลัด 4×400 เมตรชาย ประกอบไปด้วย อภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี ,ณัฐพงษ์ คงกระพัน ,จิรายุ ปลีนารัมย์ ,พิชยะ สุนทรท้วม

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.aat.or.th
หรือ
https://www.facebook.com/AthleticAssociationOfThailand/