สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ประวัติ ศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

ชื่อ  ศุภนร   ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา  เกิดวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2535

เชื้อชาติ  ไทย      สัญชาติ   ไทย        ศาสนา    พุทธ     สถานที่เกิด  จ.เชียงใหม่

ปัจจุบัน บ้านเลขที่    บ้านเลขที่  15 ถ.ศิริธร    ต.ช้างเผือก   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

บิดา ชื่อ  ม.ล.จักรพันธ์          มารดา ชื่อ  นาง อรวัลย์

ติดทีมชาติ ครั้งแรก                     

พ.ศ. 2550 3rd SEA Junior Athletic C'ship ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

สถิติที่ดีที่สุด(กระโดดไกล)

สถิติ  8.05  เมตร เมื่อ 10 ก.ค.2554 ที่เมือง Kobe  ประเทศญี่ปุ่น

สถิติที่ดีที่สุด(เขย่งก้าวกระโดด)

สถิติ  15.83  เมตร  เมื่อ 25 ก.ค.52 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย


ประจำปี 2550

(กระโดดไกล)

- ที่ 2   3rd SEA Junior Athletic C'ship  สถิติ  7.08 เมตร วันที่ 9 ก.ย.50 ประเทศ สิงคโปร์


 ประจำปี 2552

(กระโดดไกล)

- ที่ 2   4th  SEA Junior Athletic C'ship  สถิติ 7.48 เมตร วันที่ 6 มิ.ย.52 ที่เมือง Ho Chi Minh ประเทศเวียดนาม

(เขย่งก้าวกระโดด)

- ที่ 1   4th  SEA Junior Athletic C'ship  สถิติ 15.28 เมตร วันที่ 7 มิ.ย.52 ที่เมือง Ho Chi Minh ประเทศเวียดนาม

(กระโดดไกล)

- ที่ 1   6th  IAAF World Youth C'ship  สถิติ 7.65 เมตร วันที่ 9 ก.ค.52 ที่เมือง Suditrol ประเทศ อิตาลี

(เขย่งก้าวกระโดด)

- ที่ 2   6th  IAAF World Youth C'ship  สถิติ 15.70 เมตร วันที่  11 ก.ค.52 ที่เมือง Suditrol ประเทศ อิตาลี

(กระโดดไกล)

- ที่ 1   1st  ASEAN Schools Games 2009 สถิติ  7.96 เมตร วันที่  24 ก.ค.52 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศ ไทย

(เขย่งก้าวกระโดด)

- ที่ 1   1st  ASEAN Schools Games 2009 สถิติ  15.83เมตร วันที่  25 ก.ค.52 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศ ไทย

(กระโดดไกล)

- ที่ 1   ซีเกมส์ ครั้งที่ 25 สถิติ  7.83 เมตร วันที่  15 ธ.ค.52 ที่เมือง  Vientiane ประเทศ ลาว


 ประจำปี 255

(กระโดดไกล)

- ที่ 2   4th  SEA Junior Athletic C'ship  สถิติ 7.48 เมตร วันที่ 6 มิ.ย.52 ที่เมือง Ho Chi Minh ประเทศ เวียดนาม

(กระโดดไกล)

- ที่ 2   9th Asian Grand Prix 2010 สนามที่ 1 สถิติ 7.75 เมตร วันที่ 1 มิ.ย.53 ที่เมือง Pune ประเทศ อินเดีย

(กระโดดไกล)

- ที่ 3   9th Asian Grand Prix 2010 สนามที่ 2 สถิติ 8.04 เมตร วันที่ 5 มิ.ย.53 ที่เมือง Bangalore ประเทศ อินเดีย

(กระโดดไกล)

- ที่ 2   14th Asian Junior Athletic C'ship 2010 สถิติ 7.84 เมตร วันที่ 2 ก.ค.53 ที่เมือง Hanoi ประเทศ เวียดนาม

(กระโดดไกล)

- ที่ 1   15th Asean University Games สถิติ 7.54 เมตร วันที่ 21 ธ.ค.53 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศ ไทย

(เขย่งก้าวกระโดด)

- ที่ 3  15th Asean University Games สถิติ 14.49 เมตร วันที่ 18 ธ.ค.53 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศ ไทย


ประจำปี 2554

(กระโดดไกล) 

- ที่ 2   10th Asian Grand Prix 2011 สนามที่ 3 สถิติ 7.62เมตร วันที่ 29 พ.ค.54 ที่เมือง Wujiang ประเทศ จีน

(กระโดดไกล)

- ที่ 2    19th Asian Athletic Championship 2011 สถิติ 8.05เมตร วันที่ 10 ก.ค.54ที่เมือง Kobe ประเทศ ญี่ปุ่น

(กระโดดไกล)

- ที่ 1    ซีเกมส์ ครั้งที่ 26 สถิติ 7.86 เมตร วันที่ 13 พ.ย.54 ที่เมือง Palembang ประเทศ อินโดนีเซีย