สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

สำหรับห้องพักของแต่ละทีมที่จะทำการแข่งขันในปีนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันที่ประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น และเอกสารที่แจ้งบอก ที่ทีมใดดาวน์โหลดไปแล้วให้ถือว่ายกเลิก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องพักเป็นจำนวนมาก