สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กระโดดค้ำชายแห่งชาติ 2012 ทำลายสถิติประเทศไทย

สถิติประเทศไทย ในรายการกระโดดค้ำชายนี้ เดิมเป็นของ สมพงษ์ โสมบ้านกล้วย ที่ความสูง 5.23 เมตร

ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 นาย กรีฑา สินธวาชีวะ จากมุกดาหาร

ได้ทำลายสถิติประเทศขึ้นใหม่ ด้วยความสูง 5.24 เมตร


ดูรายละเอียดในรายการกระโดดค้ำชาย                                       ดูที่นี่


รายการอื่นๆ ในกีฬาแห่งชาติ 2012                                              ดูที่นี่