สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

อบรมผู้ตัดสินกรีฑา Hi TOECS Level 1

 

 

 

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ผู้ตัดสินกรีฑาระดับนานาชาติ

 

หลักสูตร Hi TOECS Level 1

 

ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

   ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

| ดาวน์โหลด |