สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กำหนดการคัดเลือกกรีฑา Asian Youth

ตามที่ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมทีมนักกรีฑาเยาวชนเพื่อเข้าแข่งขัน   2NdAsian Youth Games   ระหว่างวันที่ 16 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น เนื่องจากสมาคมกรีฑาฯ มีความจำเป็นต้องส่งรายชื่อนักกรีฑา [Accreditation Application] ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556  จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการคัดเลือกตัว เป็นวันพฤหัสบดีที่18 เมษายน พ.ศ. 2556 เริ่มเวลา 10.00 น..   ณ สนามกีฬา ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน ต้องเกิดในปี พ.ศ. 2540 และ 2541 เท่านั้น 

| รายการแข่งขัน |