สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ประวัติ วนิดา บุญวรรณ์

ชื่อ  น.ส.วนิดา   บุญวรรณ์   เกิดวันที่ 30 สิงหาคม 2529

เชื้อชาติ  ไทย      สัญชาติ   ไทย        ศาสนา    พุทธ     สถานที่เกิด  จ. อุบลราชธานี

ปัจจุบัน บ้านเลขที่    4 หมู่ 5    ต.รัตนวารี    อ.หัวตะพาน    จ.อำนาจเจริญ

บิดา ชื่อ  นาย ทองหนุน          มารดา ชื่อ  นาง บุญเตียง  เดชเสน

ติดทีมชาติ ครั้งแรก

พ.ศ. 2550 ซีเกมส์ ครั้งที่ 24  ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

สถิติที่ดีที่สุด 

สถิติ  1.92  เมตร  เมื่อ 26 พ.ค.54  ที่เมือง Kushan  ประเทศจีน


 ประจำปี 2550

- ที่ 1    Singapore Open 2007  สถิติ  1.82 เมตร วันที่ 9 ก.ย.50 ประเทศ สิงคโปร์

- ที่ 3     ซีเกมส์ ครั้งที่ 24 สถิติ  1.84 เมตร วันที่ 8 ธ.ค.50  นครราชสีมา ประเทศ ไทย


 ประจำปี 2552

- ที่ 3   3rd ASIAN INDOOR GAMES  สถิติ 1.91 เมตร  วันที่ 2 พ.ย.52  Hanoi ประเทศ เวียดนาม

- ที่ 2   ซีเกมส์ ครั้งที่ 25  สถิติ 1.88 เมตร  วันที่ 14 ธ.ค.52 Vientiane ประเทศลาว


 ประจำปี 2553

- ที่ 2   9th Asian Grand Prix 2010 สนามที่  1 สถิติ 1.88 เมตร วันที่ 1 มิ.ย.53 Pune ประเทศ อินเดีย

- ที่ 3   9th Asian Grand Prix 2010 สนามที่  2 สถิติ 1.8เมตร วันที่ 5 มิ.ย.53 Bangalore ประเทศ อินเดีย

- ที่  1  Hong Kong Inter-City Championship 2010  สถิติ 1.8เมตร วันที่ 10 ก.ค.53 Hong Kong  ประเทศ จีน

- ที่  1  87th  MAAU  Athletic  Championship 2010 สถิติ 1.8เมตร วันที่ 30 ต.ค.53 Kuala Lumpur ประเทศ มาเลเซีย


 ประจำปี 2554

- ที่ 3   10th Asian Grand Prix 2011 สนามที่  1 สถิติ 1.8เมตร วันที่ 22 พ.ค.54 Jiaxing ประเทศ จีน

- ที่ 2   10th Asian Grand Prix 2011 สนามที่  2 สถิติ 1.92 เมตร วันที่ 26 พ.ค.54 Kunshan ประเทศ จีน

- ที่ 2   ซีเกมส์ ครั้งที่ 26 สถิติ 1.87 เมตร วันที่ 13 พ.ย.54 Palembang ประเทศ อินโดนีเซีย


 ประจำปี 2555

- ที่ 3   11th Asian Grand Prix 2012 สนามที่  3 สถิติ 1.8เมตร วันที่ 14 พ.ค.55 ชลบุรี  ประเทศ ไทย