สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

 3 - 6 กันยายน 2556

ด่วน สำหรับนักกีฬาที่ทำกระเป๋าหายในวันแข่งขัน คลิกที่นี่ !!!

 

ผลการแข่งขัน                      | อนุชน | เยาวชน | ประชาชน |

คะแนนรวมชาย                    | อนุชน | เยาวชน | ประชาชน |

คะแนนรวมหญิง                   | อนุชน | เยาวชน | ประชาชน |

 

โปรแกรมแข่ง / Start List 

3rd  | 4th  |  5th | 6th  |