สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

โปรแกรมแข่ง TV 3 Break Record

TV3 Break Record

100 เมตร จะคัดเลือกในแต่ละภาค เพื่อสู่รอบชิงชนะเลิศ ส่วนกระโดดสูง มีเฉพาะรุ่น 15 กับ 18 ปี

และให้นักกีฬามาสมัครเพื่อทำการแข่งขันที่หน้างาน ในรอบชิงชนะเลิศ

โดยรอบคัดเลือก จะแบ่งสนามแข่งดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม                       วันที่ 4 ตุลาคม 2556

ภาคเหนือ ที่จัดหวัดอุตรดิตถ์                                                 วันที่ 7 ตุลาคม 2556

ภาคกลาง ที่จังหวัดปทุมธานี                                               วันที่ 11 ตุลาคม 2556

ภาคใต้ ที่จังหวัดตรัง                                                          วันที่ 17 ตุลาคม 2556

และรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร                                  วันที่ 23 ตุลาคม 2556

  

เวลาแข่งขัน 100 เมตร

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคใต้  |

 

 รายชื่อนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 100 เมตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     14 ปีชาย14 ปีหญิง | 16 ปีชาย | 16 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |

ภาคเหนือ                          | 14 ปีชาย | 14 ปีหญิง | 16 ปีชาย | 16 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |

ภาคกลาง                          | 14 ปีชาย | 14 ปีหญิง | 16 ปีชาย | 16 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |

ภาคใต้                              | 14 ปีชาย | 14 ปีหญิง | 16 ปีชาย | 16 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |

 

 

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน กระโดดสูง

รวมทุกภาค                                                          | 15 ปีชาย | 15 ปีหญิง | 18 ปีชาย | 18 ปีหญิง |

 

  สุจิบัตรและรายละเอียดแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ

สนามกีฬามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

จำนวนสังกัดและจำนวนนักกีฬามี่เข้าร่วมการแข่งขัน ดาวน์โหลด