สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

TV3 Break Record ผลการแข่งขัน

สถิติ 100 เมตร

 

สถิติ 14 ปีชาย ประเทศไทย      |   11.34  วรานนท์ แซ่ฉิม ที่ สงขลา

สถิติ 14 ปีหญิง ประเทศไทย     |   12.91  ศุตตา อนันต์ ที่ สงขลา

สถิติ 16 ปีชาย ประเทศไทย      |   11.05  +0.0   คชา สว่างเย็น  ที่ ม.ธ.รังสิต  1 ต.ค. 2553

สถิติ 16 ปีหญิง ประเทศไทย     |   12.43 เกศสุดา คำเกลี้ยง ที่ม.ธ.รังสิต  26 เม.ย. 2552

สถิติ 18 ปีชาย ประเทศไทย      |   10.47  +2.0   วีระวัฒน์ พาเรือง  ที่ อุบลราชธานี  23 มี.ค. 2551

สถิติ 18 ปีหญิง ประเทศไทย     |   11.76  จินตรา เสียงดี ที่ กัวลาลัมเปอร์  4 พ.ย. 2550

  


 

รอบคัดเลือก

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม  | ดูผล |

ภาคเหนือ                                                 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  | ดูผล |

ภาคกลาง                       สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  | ดูผล |

ภาคใต้                                                สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดตรัง  | ดูผล |

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

กรุงเทพมหานคร                            สนามกีฬามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  | ดูผล |