สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

TV 3 Break Record รูปภาคใต้

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา TV 3 Break Record ภาคใต้