สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

TV 3 Break Record รูปรอบชิงชนะเลิศ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา TV 3 Break Record รอบชิงชนะเลิศ