สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาประเภทลาน ( Field Events )

กรีฑาประเภทลาน

กรีฑาประเภทลาน คือ กรีฑาประเภทที่ต้องประลองกันบนลานกว้าง ๆ หรือพื้นสนามที่ว่าง จะตัดสินผลการแข่งขันกันด้วยความไกล

หรือความสูง แบ่งออกเป็น

ประเภทกระโดดเพื่อความไกล ได้แก่

1. กระโดดไกล (Long Jump) ชายและหญิง

2. เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump)ชายและหญิง

ประเภทกระโดดเพื่อความสูง ได้แก่

1. กระโดดสูง (High Jump)ชายและหญิง

2. กระโดดค้ำ (Pole Vault)ชายและหญิง

ประเภททุ่ม ขว้าง พุ่ง (Throwing) ได้แก่

1. ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put)ชายและหญิง

2. ขว้างจักร (Discus Throw)ชายและหญิง

3. พุ่งแหลน (Javelin Throw)ชายและหญิง

4. ขว้างค้อน (Hammer)ชายและหญิง