สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

TV 3 Break Record

 

กรีฑาดาวรุ่ง วิ่ง 100 เมตร และ กระโดดสูง

 

รอบคัดเลือก

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม

ภาคเหนือ                                                 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคกลาง                       สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาคใต้                                                สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดตรัง

 

รอบชิงชนะเลิศ

กรุงเทพมหานคร สนามกีฬามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์