สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ข้อมูลและการแข่งขันคักรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ปี 2556 จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

ภาคกลาง 1                                                

ภาคกลาง 2                                                

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3                           

ภาคใต้ 4                                                    

ภาคเหนือ 5                                                

 

                                              |  ระเบียบ  |  โปรแกรมแข่ง   |                                              

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

มีการแก้ไข UPDATE 16:30 05/01/2014

          

 

ประชุมผู้จัการทีม วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.

เริ่มแข่งขันในวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2557