สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 2557

 

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 

18 ปีชาย   |   18 ปีหญิง

15 ปีชาย   |   15 ปีหญิง

 

กรณีต้องการถอนหรือเพิ่มรายชื่อ จะต้องเขียนใบถอนหรือเพิ่มรายชื่อตามที่สมาคมฯ กำหนดเท่านั้น

และสามารถถอนหรือเพิ่มรายชื่อได้ในวันที่ประชุม หรือก่อนวันแข่ง 1 วัน โดยไม่เกินเวลา 10:00 น.