สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Asian Beach Games 2014

วันและสถานที่แข่งขัน
กรีฑาชายหาดในการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ภูเก็ต 2557 จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2557

สนามแข่งขัน
สนามแข่งขันตั้งอยู่ที่หาดในยาง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 นาทีจากสนามบินภูเก็ต
 

คำอธิบายภาพ

1. พื้นที่การแข่งขัน Field of Play
3. ห้องพัก VIP
4. ห้องพักฝ่ายเทคนิคกีฬา
5. ศูนย์ควบคุมสนาม
6. ศูนย์ขนส่ง
8. พื้นที่เข้าชม VIP
10. ห้องประชุม
11. ห้องพยาบาล
12. สถานีควบคุมยาโด๊ป
14. ที่พักนักกีฬา ชาย
15. ที่พักนักกีฬา หญิง
17. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ชาย
18. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หญิง
23. จุดรักษาความปลอดภัย
25. ห้องสวดมนต์

 

ประเภทการแข่งขัน
กรีฑาชายหาด ทำการแข่งขันจำนวน 4 ประเภทการแข่งขัน ดังนี้
 
  ชาย   หญิง
 
1 60m 8 60m
 
2 ทุ่มน้ำหนัก 9 ทุ่มน้ำหนัก
 
3 กระโดดไกล 10 กระโดดไกล
 
4 กระโดดสูง 11 กระโดดสูง
 
5 Cross Country ประเภททีม 12 Cross Country ประเภททีม
 
6 Cross Country บุคคล 13 Cross Country บุคคล
 
7 60 เมตร ผลัดผสม 14 60 เมตร ผลัดผสม

 

ตารางการแข่งขัน
 
วันที่ ประเภทการแข่งขัน
 
19 พฤศิจกายน 2557 - กระโดดไกล ชาย รอบคัดเลือก
 
  - ทุ่มน้ำหนัก  ชาย รอบคัดเลือก
 
  - 60 m. หญิง Heats
 
  - 60 m. ชาย  Heats
 
  - กระโดดสูง หญิง รอบคัดเลือก
 
  - 60 m. หญิง รอบก่อนชิงชนะเลิศ
 
  - 60 m. ชาย รอบก่อนชิงชนะเลิศ
 
20 พฤศิจกายน 2557 - กระโดดไกล หญิง รอบคัดเลือก
 
  - กระโดดสูง หญิง รอบชิงชนะเลิศ
 
  - ทุ่มน้ำหนัก ชาย รอบชิงชนะเลิศ
 
  - กระโดดไกล ชาย รอบชิงชนะเลิศ
 
  - 60 m. หญิง รอบชิงชนะเลิศ
 
  - 60 m. ชาย รอบชิงชนะเลิศ
 
21 พฤศิจกายน 2557 - กระโดดไกล หญิง รอบชิงชนะเลิศ
 
  - ทุ่มน้ำหนัก หญิง รอบชิงชนะเลิศ
 
  - กระโดดสูง ชาย รอบคัดเลือก
 
  - 60 เมตร ผลัดผสม ชาย Heats
 
  - Cross Country หญิง รอบชิงชนะเลิศ
 
22 พฤศจิกายน 2557 - กระโดดสูง ชาย รอบชิงชนะเลิศ
 
  - Cross Country ชาย รอบชิงชนะเลิศ
 
  - 60 เมตร ผลัดผสม ชาย รอบชิงชนะเลิศ