สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ผลการแข่งขันคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของแต่ละภาค

ภาค 1 ชาย http://goo.gl/ajfH59 หญิง http://goo.gl/G8X6tA
ภาค 2 ชาย http://goo.gl/3kb904 หญิง http://goo.gl/rPYKEf
ภาค 3 ชาย http://goo.gl/65D996 หญิง http://goo.gl/yXKoaW
ภาค 4 ชาย http://goo.gl/wjy1nY หญิง http://goo.gl/0qs5KY
ภาค 5 ชาย http://goo.gl/cEQSYN หญิง http://goo.gl/U1WJSK

ข้อมูลข้างต้นเฉพาะผลการแข่งขันของแต่ละภาค

ยังไม่ได้ประกาศผลนักกีฬาหรือทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปรอบชิงชนะเลิศ