สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ผลการคัดเลือกกรีฑากีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558

ผลการคัดเลือกกรีฑากีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558
ยังไม่รวมรายการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร

ชาย http://goo.gl/VkKsRf UPDATE 21/09/2015
หญิง http://goo.gl/lWk7Sk UPDATE 22/09/2015

จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน  http://goo.gl/N9NAR7 UPDATE 22/09/2015

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.aat.or.th หรือ https://goo.gl/UCDw2D