สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ผลการคัดเลือกกรีฑา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 "สุพรรณบุรีเกมส์"

 การแข่งขันกรีฑา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

 วันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ. 2559

 ณ สนามกีฬา โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ผลการคัดเลือกของแต่ละภาค | ภาค 1 ชาย | ภาค 2 ชาย | ภาค 3 ชาย | ภาค 4 ชาย | ภาค 5 ชาย |

ผลการคัดเลือกของแต่ละภาค | ภาค 1 หญิง | ภาค 2 หญิง | ภาค 3 หญิง| ภาค 4 หญิง | ภาค 5 หญิง |

               

อัพเดท 05/02/2016 15:30