สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 2020 ประจำปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรี

เริ่มแข่งขันวันที่ 4 - 6 เมษายน 2559

ห้องพักของแต่ละสังกัด

น้ำหนักอุปกรณ์แข่งขันประเภทลาน

ระเบียบการแข่งขันในแต่ละรายการ

     

สังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สูจิบัตร วันที่ | 4 | 5 | 6 |

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 | 4,5 | 4,5,6 |

สรุปผลการแข่งแข่งขัน | 15 ชาย | 15 หญิง | 18 ชาย | 18 หญิง |

รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวม |ดาวน์โหลด |