สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กำหนดการประชุมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

การแข่งขันกรีฑา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

วันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ. 2559

ณ สนามกีฬา โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

09.00 น.- อบรมผู้ตัดสิน และ เจ้าหน้าที่

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

14.00 น.- ประชุมผู้จัดการทีม และ ผู้ฝึกสอน

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 

โทรศัพท์ 035 494715

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.aat.or.th

หรือ

https://www.facebook.com/AthleticAssociationOfThailand/