สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2020

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2020

วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น.

ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬากลีบบัว กาญจนบุรี

( อนุญาตให้เข้าประชุม ทีมละ 1 คนเท่านั้น )

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.aat.or.th
หรือ
https://www.facebook.com/AthleticAssociationOfThailand/