สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ส่งไปสมัครไปที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เท่านั้น

  

กำหนดการและโปรแกรมการแข่งขัน สนามที่ 1 กรุงเทพมหานคร | ดาวน์โหลด |

สนาม 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2559 |ดาวรุ่งชายตามสถิติ|ดาวรุ่งหญิงตามสถิติ|ดาวรุ่งชายเข้าชิงชนะเลิศ|ดาวรุ่งหญิงเข้าชิงชนะเลิศ|

สนาม 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2559 | สรุปผลการแข่งขันทั้งหมดในสนามที่ 1 |

ถ่ายทอดสดและดูย้อนหลังสนามที่ 1 |  |  |


กำหนดการและโปรแกรมการแข่งขัน สนามที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก | ดาวน์โหลด |

สนาม 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2559 |ดาวรุ่งชายตามสถิติ|ดาวรุ่งหญิงตามสถิติ|ดาวรุ่งชายเข้าชิงชนะเลิศ|ดาวรุ่งหญิงเข้าชิงชนะเลิศ|

สนาม 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 | สรุปผลการแข่งขันทั้งหมดในสนามที่ 2 |

ถ่ายทอดสดและดูย้อนหลังสนามที่ 2 |  |  |


 กำหนดการและโปรแกรมการแข่งขัน สนามที่ 3 จังหวัดขอนแก่น | ดาวน์โหลด |

สนาม 3 วันที่ 7 มกราคม 2560 |ดาวรุ่งชายตามสถิติ|ดาวรุ่งหญิงตามสถิติ|ดาวรุ่งชายเข้าชิงชนะเลิศ|ดาวรุ่งหญิงเข้าชิงชนะเลิศ|

สนาม 3 วันที่ 8 มกราคม 2560 | สรุปผลการแข่งขันทั้งหมดในสนามที่ 3 |

ถ่ายทอดสดและดูย้อนหลังสนามที่ 3 |  |  |


 กำหนดการและโปรแกรมการแข่งขัน สนามที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ดาวน์โหลด |

สนาม 4 วันที่ 27 มกราคม 2560 |ดาวรุ่งชายตามสถิติ|ดาวรุ่งหญิงตามสถิติ|ดาวรุ่งชายเข้าชิงชนะเลิศ|ดาวรุ่งหญิงเข้าชิงชนะเลิศ|

สนาม 4 วันที่ 28 มกราคม 2560 สรุปผลการแข่งขันทั้งหมดในสนามที่ 4สรุปผลการแข่งขัน 1500 เมตร | 

ถ่ายทอดสดและดูย้อนหลังสนามที่ 4 |  |  |


| สรุปคะแนนรวมทุกสนาม |