สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

 

( เฉพาะราชประชานุเคราะห์ และ ศึกษาสงเคราะห์ )

กรุณาอ่านระเบียบการให้ชัดเจนก่อนส่งใบสมัคร

ส่งไปสมัครไปที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น