สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

สมาคมกีฬากรีฑาเปิดอบรบผู้ตัดสิน 5-9 มีนาคม 2561

ประกาศด่วน

รับสมัครอบรมผู้ตัดสินกรีฑา

โดยจะอบรมวันที่ 5-9 มีนาคม 2561

ผู้สมัครอายุต้องไม่เกิน 50 ปี

ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครโดยการแจ้งรายละเอียดบุคคลที่จะสมัครและคุณวุฒิที่จบการศึกษา มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมดเขตสมัครวันที่ 20 มกราคม 2561