สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กำหนดการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย ในวันที่ 18 เมษายน 2561

Asian Junior Athletics Championships 2018

นักกีฬาที่เข้าร่วมคัดเลือกต้องเกิดปี 2542-2543-2544-2545 เท่านั้น