สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Youth Olympic 2018 - Asian Area Qualification Result

Boy

100 m. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3Heat 4 | Semi Final 1 | Semi Final 2 | Final AFinal B |

200 m. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3Heat 4 | Semi Final 1 |  Semi Final 2 | Final |

400 m. | Heat 1 | Heat 2 | Final |

800 m. Final |

1,500 m. | Final |

2,000 m. SC | Final |

110 m. Hurdles | Heat 1 | Heat 2 | Final |

400 m. Hurdles | Final |

10,000 m. Walk | Final |

3,000 m. | Final |

High Jump | Final |

Long Jump | Final |

Triple Jump | Final |

Pole Vault | Final |

Discus | Final |

Shot PutFinal |

Javelin Throw | Final |

Hammer Throw | Final |

 

Girl

100 m. | Heat 1 | Heat 2 | Final |

200 m. | Heat 1 | Heat 2 | Final |

400 m. | Final |

800 m. | Final |

1,500 m. | Final |

2,000 m. SC | Final |

100 m. Hurdles | Heat 1 | Heat 2 | Final |

400 m. Hurdles | Heat 1 | Heat 2Final |

5,000 m. Walk | Final |

3,000 m. | Final |

High Jump | Final |

Long Jump | Final |

Triple Jump | Final |

Pole Vault | Final |

Discus | Final |

Shot Put | Final |

Javelin Throw | Final |

Hammer Throw Final |