สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กรุงเทพประกันชีวิต-กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ประจำปี 2561

ระเบียบการแข่งขัน | ดาวน์โหลด |

ใบสมัคร | ภาคใต้ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

หนังสือเชิญภาคใต้ | ภาคกลาง 1,2 และภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาดี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
หมดเขตการรับสมัครวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี จังหวัดนครราชสีมา
หมดเขตการรับสมัครวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ สนามกีฬา จังหวัดกำแพงเพชร 
หมดเขตการรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.