สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

คัดเลือกตัวแทนเยาวชน-ยุวชน ทีมชาติไทย

ประกาศรายชื่อตัวแทนเยาวชนและยุวชนทีมชาติไทย

1. Asian Junior Athletics Championships 2020
(เกิดปี พ.ศ. 2544, 2545 และ พ.ศ. 2546)

2. SEA Youth Athletics Championships 2020
(เกิดปี พ.ศ. 2546, 2547, 2548 และ พ.ศ. 2549)

| รายชื่อ |