สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ระเบียบการ | สังกัดบุคคล | สังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนแต่ละทีมแบ่งตามรุ่นอายุ |

ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ | โปรแกรมการแข่งขัน | แผนที่สนามแข่งขัน |

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด ( โรซ่า )

สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ และนักนักกีฬาทุกท่านในวันแข่งขัน


 ทุกสังกัดทีมีรายชื่อจะต้องจ่ายค่าสมัครในวันประชุมผู้จัดการทีม (วันที่ 9 ธันวาคม 2563)

ทีมละ 200 บาท และบุคคล 20 บาท (ตามระเบียบการข้อ 13) สมาชิกสโมสรเพิ่มอีก 500 บาท

กรณีไม่จ่ายค่าสมัครจะไม่สามารถทำการแข่งขันได้


 ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย

มีมาตรการการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายรวมถึงไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าพื้นที่

ในวันที่มีการแข่งขันเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส Covid-19


     สูจิบัตรวันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |      

สรุปผลการแข่งขันทุกรายการ | ดาวน์โหลด |

สรุปผลคะแนนรวมและถ้วยรางวัล | ดาวน์โหลด |