สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล์เท่านั้น ไม่รับการสมัครจากช่องทางอื่นทุกกรณี

ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 |  หนังสือเชิญ | ระเบียบการแข่งขัน  |  ตรวจสอบรายชื่อ  | โปรแกรมแข่งขัน  |

สูจิบัตรวันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลืศ | ดาวน์โหลด |

สรุปผลการแข่งขันทุกรุ่น | ดาวน์โหลด |