สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2565

ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล์เท่านั้น ไม่รับการสมัครจากช่องทางอื่นทุกกรณี

ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 |  หนังสือเชิญ | ระเบียบการแข่งขัน  |  ตรวจสอบรายชื่อ  |