สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ พัทลุงเกมส์ ”

ผลการคัดเลือก

| ชาย | แก้ไข 09/06/2556

| หญิง | แก้ไข 01/06/2556

| ผลัดผสม | แก้ไข 01/06/2556

| จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน | แก้ไข 13/06/2556