สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ภูริพล บุญสอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/AthleticAssociationOfThailand