สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน  – 3 ธันวาคม 2565

ทีมประชาชน ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

ทีมเยาวชนและอนุชน ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น.

| หนังสือเชิญ | ระเบียบการ | ใบสมัคร |รายชื่อที่เข้าร่วมการแข่งขัน | โปรแกรมแข่งขัน |