สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2565

ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน  – 3 ธันวาคม 2565

ทีมประชาชน ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

ทีมเยาวชนและอนุชน ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น.

หนังสือเชิญ | ระเบียบการ | รายชื่อที่เข้าร่วมการแข่งขัน | โปรแกรมแข่งขัน |

ผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ | ดาวน์โหลด |

สรุปผลการแข่งขันทุกรอบ |ดาวน์โหลด |

ผลถ้วยพระราชทาน | ดาวน์โหลด |

Start List Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |