สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์

สรุปผลการคัดเลือก อย่างไม่เป็นทางการ (กำลังแก้ไขข้อมูลใหม่)

ชาย | หญิง | ผลัดผสม | จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน