สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2566

ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

| ระเบียบการ | โปรแกรมแข่ง | หนังสือเชิญ | ประกาศรายชื่อทีม |

เอกสารการประชุม รุ่น | 19 ปีชาย19 ปีหญิง16 ปีชาย16 ปีหญิง14 ปีชาย14 ปีหญิง |

สูจิบัตร วันที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |

สรุปผลการแข่งขันเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ | ดาวน์โหลด |

สรุปผลการแข่งขันทั้งหมดทุกรอบ  | ดาวน์โหลด |