สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ปี 2566 จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการคัดเลือกกรีฑากีฬาแห่งชาติ

| นักกีฬาชาย | แก้ไขล่าสุด 05/07/2566 เวลา 17.30 น.

| นักกีฬาหญิงแก้ไขล่าสุด 05/07/2566 เวลา 17.30 น.

ผลัดผสมแก้ไขล่าสุด 04/07/2566 เวลา 15.30 น.

| จำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนแก้ไขล่าสุด 06/07/2566 เวลา 15.30 น.

รายชื่อและจำนวนไม่รวมรายการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน

อัพเดทล่าสุด(3) 05/07/2566 เวลา 17.30 น.